Ömer Seyfettin hakkında

Ömer Seyfettin

Ömer Seyfettin, 1884’te Gönen’de doğdu. İlk öğrenimini Gönen ve İstanbul’da, orta öğrenimini Edirne Askeri İdadîsinde (1896-1900), yüksek öğrenimini Mekteb-i Harbiyede (1900-1903) tamamladı. 1903’te subay olarak İzmir’de ve Makedonya’da görev yaptı. Askerlikten ayrılarak Ziya Gökalp ve Ali Canip’le “Genç Kalemler”i çıkardılar. Balkan Savaşı’na katıldı. On ay esir kaldıktan sonra İstanbul’a döndü. Kabataş Sultanisinde Edebiyat öğretmenliği yaptı. 6 Mart 1920’de öldü. “Genç Kalemler”de arkadaşları ile birlikte “Yeni Lisan”ı savundu. Çeşitli dergi ve gazetelerde basılan hikâyelerinde sade dil akımının öncülüğünü yaptı. “Küçük hikâyecilik” edebiyatımızdaki yerini, Ömer Seyfettin’le bulmuştur.


Kitapları: