Dik Çizgi Etkinlikleri, okul öncesi dönem ve sonrasında kullanılan dik ve kıvrımlı çizgileri, Türkçede bulunan harflerin temel karakterlerini şekilsel açıdan kavratmayı, rakamları ve geometrik şekilleri rahatlıkla çizmeyi amaçlamaktadır. Çizgi çalışmalarının bütünü, çocukların kalemi gerektiği gibi kullanma becerisinde önemlidir. Kitaptaki harfler sadece şekilsel anlamda tanıtılmış, ses ve okuma çalışması yaptırılmamıştır. Kitapla, çocuklarımızın ilkokula hazır bulunuşluk seviyelerinin artırılması hedeflenmiştir.


Katla, Kes, Yapıştır, Süsle! Etkinlik Ormanı, çocukların temel gelişimlerini, el göz koordinasyonunu, estetik duygularını desteklerken yaratıcılıklarını arttırmayı hedefleyen okul öncesi eğitim setleri ve etkinlik kitaplarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kesme, katlama, boyama, yırtma, yuvarlama, kıvırma, yapıştırma, monte etme, artık materyal kullanımı, maket yapımı gibi faaliyetlerle, çocuklar paylaşmayı, yardımlaşmayı, destek almayı, başladığı işi bitirmeyi, sanatsal ürünler oluşturmayı öğrenecektir. Etkinlik Ormanı çocuklarımızın temel eğitimi için çeşitli kavram ve konuları, eğlenerek öğrenmelerini esas alarak hazırlanmış, spiralli cildi sayesinde istenilen etkinlikten başlanıp istenilenle devam edebileceğiniz, hem eğitimciler hemde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek isteyen ebeveynler için güzel bir kaynak niteliğindedir.


48-66 aylık çocukların ilkokula hazırlanmalarını kolaylaştırmak için yeni programa uygun şekilde hazırlanmıştır. İlkokula hazırlık aşamasında sosyal ve duygusal, dil, motor, bilişsel ve öz bakım ile ilgili becerilerinin gelişmesine katkıda bulunacak bir settir. Seti kullanırken eğitimciler, Öğretmen Rehber Kitabı ve yeni programa uygun planlar ile daha verimli bir eğitim-öğretim yılı geçireceklerdir. Aile Katılımı Fasikülleri ile okul-aile işbirliğinin desteklenmesi, okulda öğrenilen bilgilerin tekrarı ve çocukların bir sonraki döneme hazırlanması amaçlanmıştır. Kitap, öğretmen tarafından gerekli görüldüğü zaman kopartılıp eve gönderilebilmesi için kopartılabilir olarak hazırlanmıştır. Öğretmen Kitabı'nda planın yanı sıra öğrenci kitaplarındaki yönergelere katkı sağlayacak oyun, sohbet, tekerleme, şiir, şarkı, bilmece gibi alternatif öneriler yer almaktadır. Sunum Dosyası (Portfolyo) Gözlem Gelişim Dosyası Benim Dosyam Katılım Belgesi


Dijital Materyal Hediyeli MEB’in yeni Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre hazırlanan setimiz programın bütünleşik sarmal eğitim metoduna göre şekillendirildi. 36-48 aylık okul öncesi dönem çocuklarını kitapla ve etkinliklerle tanıştırma amacıyla hazırlanmış bir settir. Bu yaş çocuklarının kitap kullanmaya, sayfa çevirmeye, resimleri incelemeye, yönergeleri anlayıp uygulamaya ve etkinlikleri yapmaya alışmaları hedeflenmiştir. Etkinlikler, 36-48 ay çocuklarına yönelik etkinlikler başarı ve kendine güven duygusunu desteklemek amacıyla basitten zora doğru sıralanmıştır. Öğrenci Etkinlik Kitapları, Çocukların sosyal ortamlara uyum sağlamaları için drama çalışmaları, görgü kuralları ve değerler eğitimi sayfaları; çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisiyle ilişkili çalışmalar; matematik, fen ve öz bakım becerileriyle ilgili hayatın içinden örneklerin yer aldığı sayfalar vd. Boyama Kitabı, öğrenimin başladığı ilk hafta okula alışma sürecini kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Etkinlik Kitabı, öğrencilerin yıl boyunca edindikleri kazanımları ve aile katılımını pekiştirmek amacıyla hazırlanmış alternatif etkinlikleri içeriyor. El Becerisi ve Sanat Etkinlikleri, yıl boyunca motor becerileri geliştirmeye ve sanatsal çalışmaları desteklemeye yönelik 64 faaliyet içeriyor. Öğretmen Rehber Kitabı, Minik Okul Seti için planla birlikte bütünleşik eğitim felsefesine uygun olarak hazırlanmıştır. Planın yanı sıra öğrenci kitaplarındaki yönergelere katkı sağlayacak oyun, sohbet, tekerleme, şiir, şarkı, bilmece gibi alternatif öneriler yer almaktadır. Sunum Dosyası (Portfolyo), içindeki örnek 32 yapağın yanı sıra öğrencilerin seçeceği etkinlikleri sunmak için sevimli bir dosya. Benim Dosyam Gözlem Gelişim Dosyası Katılım Belgesi


Sağ Beyin-Sol Beyin Etkinlikleri kitabı faaliyetlerle beyin gelişimi için oluşturulmuş sistematik bir programdır. Sol beyin mantıklıdır, analitiktir, akıl yürütür ve 'dilin beyni' olarak da bilinir. Sağ beyin, kapsamlıdır, yaratıcıdır, sezgiseldir ve aynı zamanda 'görüntünün beyni' olarak da bilinir. İki tarafın birlikte, uyumlu çalışması için sol ve sağ beyin arasında bir denge oluşturmak farklı yaşlardaki gelişmişlik düzeylerine göre kolay ve basit aktivitelerle organize edilir. Bu beyin geliştirme programı hem sol hem de sağ beyni geliştirmek için çocuklara yardımcı olacak.